จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,96913,72566719,361
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี444--444
4 ปี1,453--1,453
5 ปี1,7891-1,790
6 ปี1,265709-1,974
7 ปี122,107-2,119
8 ปี52,123-2,128
9 ปี-2,142-2,142
10 ปี-2,279-2,279
11 ปี12,180-2,181
12 ปี-1,745441,789
13 ปี-327197524
14 ปี-78201279
15 ปี-25174199
16 ปี-94150
17 ปี--99
18 ปี--11
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3479-113
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี4--4
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี10--10
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี9--9
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี113-14
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-14-14
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-8-8
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-16-16
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-12-12
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-9-9
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-13-13
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-3-3
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี-1-1
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3170-101
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี3--3
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี9--9
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี8--8
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี113-14
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-12-12
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-17-17
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-9-9
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-10-10
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-8-8
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-9-9
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-2-2
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด4986-135
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี4--4
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี25--25
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี9--9
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี1111-22
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-13-13
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-17-17
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-8-8
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-15-15
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-13-13
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-8-8
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-1-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด21522598
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี6--6
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี8--8
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี5--5
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี21-3
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-7-7
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-9-9
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-10-10
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-11-11
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-6-6
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-628
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-268
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี--99
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี--55
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี--22
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี--11
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด22125-147
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี5--5
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี8--8
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี98-17
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-9-9
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-17-17
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-26-26
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-22-22
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-23-23
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-17-17
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-2-2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี-1-1
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด33138-171
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี4--4
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี15--15
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี148-22
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-22-22
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-17-17
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-24-24
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-24-24
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-22-22
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-15-15
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-6-6
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด4496-140
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี4--4
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี13--13
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี151-16
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี124-16
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-14-14
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-17-17
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-15-15
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-17-17
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-11-11
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-10-10
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-5-5
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี-2-2
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3993-132
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี9--9
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี11--11
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี11--11
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี83-11
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-16-16
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-16-16
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-12-12
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-13-13
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-22-22
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-10-10
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-1-1
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1936-55
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี2--2
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี7--7
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี3--3
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี73-10
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-6-6
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-7-7
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-5-5
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-4-4
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-7-7
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-1-1
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-2-2
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี-1-1
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1347-60
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี2--2
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี9--9
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี22-4
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-7-7
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-7-7
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-12-12
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-8-8
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-6-6
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-5-5
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3310942184
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี1--1
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี19--19
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี131-14
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-13-13
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-17-17
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-20-20
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-19-19
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-22-22
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-15217
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-11415
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี-11011
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี--1414
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี--22
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1438-52
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี3--3
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี4--4
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี71-8
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-3-3
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-8-8
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-8-8
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-4-4
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-6-6
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-7-7
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-1-1
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด35122114271
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี4--4
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี14--14
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี175-22
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-25-25
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-19-19
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-26-26
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-19-19
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-7-7
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-13922
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-53540
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี-23436
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี-12728
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี--66
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี--22
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี--11
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด53113-166
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี7--7
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี19--19
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี15--15
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี122-14
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-17-17
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-16-16
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-17-17
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-21-21
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-17-17
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-19-19
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-3-3
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี-1-1
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี4--4
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี10--10
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี114-15
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-15-15
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-12-12
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-3-3
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-15-15
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-11-11
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-8-8
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-1-1
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2562-87
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี2--2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี8--8
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี5--5
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี103-13
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-11-11
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-8-8
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-15-15
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-5-5
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-12-12
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-8-8
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1435-49
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี1--1
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี8--8
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี51-6
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-7-7
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-8-8
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-5-5
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-8-8
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-5-5
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-1-1
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3988-127
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี2--2
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี16--16
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี13--13
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี84-12
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-13-13
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-12-12
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-9-9
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-21-21
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-13-13
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-14-14
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-2-2
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4095-135
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี1--1
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี17--17
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี15--15
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี710-17
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-10-10
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-13-13
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-21-21
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-10-10
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-12-12
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-14-14
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-3-3
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี-1-1
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี-1-1
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด6218123266
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี6--6
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี19--19
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี21--21
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี169-25
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-16-16
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-30-30
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-20-20
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-29-29
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-31-31
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-38-38
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-6612
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี-257
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี--88
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี--44
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด45119-164
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี2--2
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี18--18
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี16--16
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี911-20
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-14-14
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-16-16
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-17-17
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-23-23
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-16-16
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-19-19
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-2-2
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี-1-1
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1630-46
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี1--1
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี6--6
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี7--7
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี2--2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-3-3
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-3-3
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-6-6
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-5-5
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-5-5
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-5-5
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-1-1
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี-2-2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด2343-66
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี1--1
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี7--7
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี8--8
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี71-8
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-8-8
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-5-5
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-8-8
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-10-10
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-7-7
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-4-4
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด7100-107
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี1--1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี5--5
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี13-4
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-16-16
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-20-20
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-13-13
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-12-12
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-22-22
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-13-13
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-1-1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด23136-159
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี1--1
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี8--8
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี8--8
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี34-7
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-19-19
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี222-24
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-17-17
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-23-23
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี119-20
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-22-22
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-9-9
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี-1-1
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1545-60
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี1--1
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี8--8
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี2--2
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี38-11
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี113-14
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-4-4
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-2-2
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-3-3
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-10-10
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-2-2
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-2-2
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี-1-1
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1967-86
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี9--9
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี6--6
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี43-7
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-15-15
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-8-8
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-8-8
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-13-13
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-11-11
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-8-8
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-1-1
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1654-70
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี2--2
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี5--5
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี6--6
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี38-11
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-6-6
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-6-6
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-9-9
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-7-7
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-8-8
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-6-6
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-2-2
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี-2-2
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2280-102
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี14--14
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี83-11
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-5-5
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-15-15
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-19-19
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-12-12
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-11-11
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-13-13
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-2-2
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1955-74
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี2--2
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี7--7
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี8--8
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี24-6
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-4-4
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-11-11
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-10-10
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-9-9
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-9-9
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-6-6
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-1-1
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี-1-1
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี4--4
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี10--10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี4--4
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี62-8
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-14-14
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี19-10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-10-10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-10-10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-13-13
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-10-10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-1-1
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2990-119
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี2--2
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี9--9
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี6--6
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี122-14
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-15-15
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-13-13
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-15-15
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-9-9
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-13-13
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-16-16
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-4-4
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี-3-3
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3492-126
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี4--4
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี13--13
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี8--8
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี91-10
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-13-13
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-16-16
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-13-13
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-11-11
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-19-19
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-11-11
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี-8-8
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2454-78
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้อยกว่า 2 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 2 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 3 ปี4--4
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 4 ปี6--6
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 5 ปี11--11
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 6 ปี33-6
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 7 ปี-5-5
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 8 ปี-9-9
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 9 ปี-13-13
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 10 ปี-10-10
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 11 ปี-10-10
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 12 ปี-4-4
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 13 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 15 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 16 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 17 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 18 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 19 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปี----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 20 ปีขึ้นไป----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด868-76
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี2--2
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี2--2
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี2--2
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี2--2
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-6-6
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-17-17
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-11-11
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-12-12
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-9-9
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-12-12
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-1-1
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด40100-140
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี3--3
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี10--10
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี12--12
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี135-18
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี221-23
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-10-10
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-23-23
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-18-18
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-11-11
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-9-9
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-2-2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี-1-1
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2176-97
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี3--3
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี10--10
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี5--5
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี32-5
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-15-15
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-10-10
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-12-12
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-14-14
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-15-15
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-6-6
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-2-2
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3985-124
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้อยกว่า 2 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 2 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 3 ปี4--4
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 4 ปี13--13
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 5 ปี14--14
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 6 ปี88-16
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 7 ปี-13-13
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 8 ปี-9-9
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 9 ปี-8-8
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 10 ปี-14-14
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 11 ปี-11-11
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 12 ปี-12-12
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 13 ปี-5-5
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 14 ปี-3-3
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 15 ปี-1-1
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 16 ปี-1-1
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 17 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 18 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 19 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปี----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 ปีขึ้นไป----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1491-105
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี4--4
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี102-12
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-9-9
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-22-22
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-11-11
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-19-19
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-14-14
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-12-12
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี-2-2
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4287-129
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 2 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 3 ปี6--6
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 4 ปี12--12
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 5 ปี12--12
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 6 ปี125-17
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 7 ปี-15-15
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 8 ปี-15-15
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 9 ปี-13-13
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 10 ปี-13-13
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 11 ปี-14-14
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 ปี-11-11
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 13 ปี-1-1
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 14 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 15 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 16 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 17 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 18 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 19 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปี----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4912253224
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี5--5
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี17--17
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี20--20
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี75-12
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-12-12
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-18-18
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-23-23
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-28-28
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-21-21
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-15621
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี--1717
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี--1515
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี--1212
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี--22
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี--11
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด38106-144
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี1--1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี12--12
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี15--15
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี105-15
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-19-19
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-15-15
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-20-20
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-17-17
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-13-13
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-16-16
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-1-1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด36165-201
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี4--4
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี17--17
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี151-16
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-30-30
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-19-19
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-21-21
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-29-29
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-34-34
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-25-25
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-5-5
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี-1-1
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4171-112
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี4--4
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี15--15
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี14--14
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี86-14
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-11-11
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-13-13
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-12-12
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-8-8
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-9-9
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-11-11
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-1-1
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4374-117
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี9--9
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี20--20
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี11--11
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี36-9
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-16-16
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-12-12
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-11-11
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-12-12
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-12-12
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-5-5
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด37143-180
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี5--5
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี9--9
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี15--15
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี86-14
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-22-22
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-17-17
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-20-20
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-20-20
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-29-29
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-28-28
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-1-1
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1349-62
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี6--6
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี4--4
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี34-7
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-8-8
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-2-2
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-7-7
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-11-11
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-7-7
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-9-9
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-1-1
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด138124118
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี2--2
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี6--6
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี58-13
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-13-13
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-16-16
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-15-15
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-13-13
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-8-8
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-6-6
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-257
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี--88
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี--88
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี--22
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี--11
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด69193-262
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี5--5
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี25--25
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี24--24
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี1513-28
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-38-38
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-32-32
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-22-22
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-38-38
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-23-23
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-24-24
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-3-3
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4292-134
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี11--11
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี11--11
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี12--12
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี88-16
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-10-10
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-13-13
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-11-11
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-18-18
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-16-16
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-14-14
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-2-2
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด39154-193
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี8--8
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี19--19
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี124-16
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-21-21
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-30-30
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-23-23
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-19-19
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-23-23
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-25-25
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-8-8
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี-1-1
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด70150-220
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี4--4
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี23--23
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี24--24
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี194-23
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-22-22
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-28-28
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-17-17
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-19-19
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-27-27
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-22-22
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-9-9
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด1216-28
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี1--1
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี3--3
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี6--6
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี21-3
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-4-4
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-1-1
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-6-6
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-2-2
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-2-2
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด52187-239
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี8--8
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี31--31
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี1313-26
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-29-29
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-36-36
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-26-26
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-25-25
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-23-23
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-30-30
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-5-5
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2648-74
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี4--4
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี5--5
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี9--9
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี82-10
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-6-6
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-8-8
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-14-14
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-7-7
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-2-2
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-7-7
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-1-1
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี-1-1
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด3194-125
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี2--2
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี16--16
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี6--6
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี7--7
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-8-8
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-11-11
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-23-23
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-18-18
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-17-17
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-14-14
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-3-3
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด115335-450
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี9--9
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี28--28
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี45--45
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี3313-46
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-49-49
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-58-58
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-56-56
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-66-66
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-45-45
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-46-46
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-2-2
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3010133164
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี3--3
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี7--7
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี8--8
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี122-14
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-13-13
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-13-13
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-23-23
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-20-20
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-15-15
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-11213
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-4913
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี--1111
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี--99
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี--11
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี--11
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1946-65
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี3--3
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี5--5
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี5--5
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี55-10
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี17-8
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-6-6
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-4-4
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-13-13
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-5-5
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-3-3
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-2-2
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี-1-1
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3598-133
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี7--7
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี17--17
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี113-14
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-19-19
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-15-15
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-14-14
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-19-19
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-15-15
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-11-11
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-2-2
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด67198-265
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี4--4
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี17--17
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี25--25
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี216-27
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-40-40
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-26-26
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-26-26
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-30-30
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-38-38
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-24-24
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-5-5
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี-1-1
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี-2-2
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด154425-579
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี7--7
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี36--36
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี73--73
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี3724-61
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี156-57
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-68-68
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-62-62
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-83-83
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-66-66
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-53-53
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-8-8
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี-3-3
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี-2-2
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3772-109
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี7--7
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี8--8
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี15--15
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี76-13
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-11-11
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-14-14
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-10-10
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-11-11
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-10-10
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-9-9
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-1-1
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด29110-139
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี5--5
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี14--14
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี106-16
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-21-21
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-16-16
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-16-16
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-19-19
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-12-12
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-19-19
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-1-1
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด59239-298
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี7--7
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี16--16
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี19--19
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี178-25
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-39-39
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-34-34
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-46-46
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-39-39
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-35-35
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-35-35
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-1-1
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี-2-2
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด58160-218
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้อยกว่า 2 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 3 ปี9--9
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 4 ปี19--19
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 5 ปี22--22
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 6 ปี814-22
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 7 ปี-25-25
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 8 ปี-21-21
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 9 ปี-23-23
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 10 ปี-24-24
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11 ปี-24-24
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 12 ปี-25-25
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 13 ปี-4-4
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 14 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 15 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 17 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 18 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปี----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 20 ปีขึ้นไป----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2364-87
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี1--1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี5--5
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี9--9
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี81-9
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-13-13
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-5-5
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-9-9
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-10-10
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-16-16
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-9-9
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2575-100
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี2--2
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี8--8
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี8--8
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี64-10
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-11-11
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี19-10
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-15-15
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-14-14
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-15-15
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-6-6
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี-1-1
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด63137-200
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้อยกว่า 2 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 3 ปี5--5
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 4 ปี22--22
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 5 ปี19--19
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 6 ปี179-26
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 7 ปี-24-24
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 8 ปี-22-22
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 9 ปี-21-21
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 10 ปี-21-21
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 11 ปี-23-23
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 12 ปี-13-13
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 13 ปี-3-3
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 14 ปี-1-1
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 15 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 16 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 17 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 18 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 19 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปี----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 20 ปีขึ้นไป----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด106284-390
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี19--19
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี26--26
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี42--42
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี1915-34
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-55-55
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-49-49
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-53-53
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-40-40
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-45-45
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-22-22
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-5-5
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด47122-169
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี7--7
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี14--14
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี16--16
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี1011-21
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-20-20
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-18-18
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-17-17
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-17-17
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-21-21
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-13-13
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-5-5
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี1--1
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี18--18
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี12--12
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี135-18
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-16-16
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-15-15
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-15-15
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-12-12
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-13-13
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-13-13
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-1-1
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44113-157
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี2--2
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี12--12
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี20--20
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี106-16
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-19-19
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-13-13
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-19-19
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-18-18
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-25-25
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-11-11
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-2-2
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด835-43
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี4--4
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี32-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี111-12
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-3-3
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-5-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-7-7
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-3-3
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-2-2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-2-2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด45113-158
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี5--5
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี18--18
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี14--14
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี84-12
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-21-21
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-12-12
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-20-20
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-25-25
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-13-13
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-17-17
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด121236-357
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี14--14
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี39--39
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี36--36
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี3211-43
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-35-35
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-34-34
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-48-48
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-40-40
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-41-41
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-24-24
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-2-2
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-1-1
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด163330-493
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี18--18
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี51--51
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี49--49
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี4425-69
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี151-52
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-55-55
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-56-56
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-49-49
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-51-51
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-37-37
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-4-4
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-2-2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด39103-142
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี3--3
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี13--13
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี15--15
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี87-15
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-16-16
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-11-11
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-17-17
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-15-15
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-22-22
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-14-14
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-1-1
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด43102-145
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี3--3
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี13--13
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี20--20
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี75-12
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-18-18
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-18-18
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-15-15
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-18-18
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-13-13
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-11-11
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-3-3
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-1-1
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด3072-102
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี4--4
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี11--11
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี7--7
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี87-15
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-9-9
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-11-11
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-5-5
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-10-10
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-12-12
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-12-12
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-2-2
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-3-3
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี-1-1
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3064-94
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี4--4
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี13--13
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี5--5
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี82-10
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-9-9
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-12-12
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-5-5
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-15-15
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-13-13
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-8-8
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี9--9
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี11--11
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี11--11
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี134-17
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-10-10
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-14-14
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-11-11
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-17-17
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-20-20
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-11-11
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-3-3
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2882-110
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี3--3
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี11--11
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี11--11
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี34-7
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-19-19
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-10-10
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-10-10
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-8-8
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-14-14
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-14-14
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-3-3
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด63142-205
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี5--5
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี27--27
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี20--20
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี109-19
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-16-16
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี124-25
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-22-22
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-21-21
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-27-27
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-16-16
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-6-6
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี-1-1
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด86143-229
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี13--13
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี25--25
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี27--27
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี216-27
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-23-23
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-24-24
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-31-31
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-14-14
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-26-26
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-17-17
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด89278-367
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี6--6
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี24--24
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี36--36
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี2316-39
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-42-42
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-40-40
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-40-40
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-47-47
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-48-48
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-30-30
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-10-10
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-3-3
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี-2-2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด6422072356
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี5--5
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี20--20
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี23--23
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี1510-25
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี131-32
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-30-30
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-20-20
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-40-40
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-38-38
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-27633
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-161834
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-72128
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี-11516
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี--1010
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี--22
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44165-209
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี2--2
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี15--15
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี20--20
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี75-12
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-28-28
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-23-23
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-19-19
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-28-28
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-28-28
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-27-27
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-5-5
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-1-1
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี-1-1
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด68186-254
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี3--3
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี24--24
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี23--23
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี1812-30
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-38-38
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-28-28
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-26-26
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-28-28
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-32-32
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-17-17
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-4-4
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-1-1
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด159242149
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้อยกว่า 2 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 2 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 3 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 4 ปี3--3
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 5 ปี8--8
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 6 ปี41-5
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 7 ปี-20-20
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 8 ปี-13-13
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 9 ปี-11-11
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 10 ปี-11-11
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 11 ปี-13-13
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 12 ปี-15217
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 13 ปี-51318
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 14 ปี-21416
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 15 ปี-11011
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 16 ปี--33
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 17 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 18 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 19 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปี----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 20 ปีขึ้นไป----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด6619438298
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี5--5
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี25--25
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี23--23
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี1314-27
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-27-27
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-33-33
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-32-32
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-25-25
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-44-44
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-18422
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-11213
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี--1010
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี--99
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี--33
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด35171-206
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี6--6
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี15--15
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี1410-24
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-25-25
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-25-25
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-28-28
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-28-28
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-31-31
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-21-21
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-2-2
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี-1-1
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด53177-230
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี9--9
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี11--11
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี15--15
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี1812-30
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-28-28
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-23-23
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-28-28
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-27-27
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-26-26
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-19-19
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-10-10
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-3-3
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี-1-1
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด238528-766
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี29--29
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี75--75
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี77--77
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี5625-81
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี175-76
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-80-80
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-97-97
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-93-93
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-98-98
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-55-55
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-3-3
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-2-2
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด98238-336
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี11--11
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี28--28
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี32--32
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี2713-40
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-26-26
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-37-37
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-44-44
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-43-43
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-37-37
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-28-28
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-8-8
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด83281-364
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี4--4
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี21--21
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี33--33
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี2513-38
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-47-47
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-47-47
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-33-33
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-45-45
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-43-43
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-44-44
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-7-7
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-2-2
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด2965-94
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี1--1
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี7--7
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี13--13
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี84-12
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-8-8
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-11-11
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-4-4
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-8-8
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-11-11
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-13-13
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-3-3
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี-1-1
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี-1-1
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี-1-1
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด289245165
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี4--4
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี18--18
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี64-10
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-12-12
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-8-8
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-12-12
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-22-22
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-11-11
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-21-21
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-21517
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี--1515
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี--1111
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี--33
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี--11
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด77184-261
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี11--11
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี19--19
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี30--30
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี1711-28
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-26-26
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-26-26
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-30-30
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-34-34
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-30-30
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-22-22
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-2-2
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี-2-2
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี-1-1
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3977-116
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี3--3
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี12--12
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี14--14
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี71-8
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี313-16
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-7-7
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-13-13
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-14-14
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-12-12
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-14-14
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-3-3
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3688-124
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี5--5
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี12--12
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี14--14
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี56-11
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-15-15
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-7-7
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-17-17
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-14-14
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-20-20
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-6-6
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-1-1
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี-1-1
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี-1-1
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2366-89
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี1--1
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี10--10
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี5--5
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี75-12
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-11-11
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-13-13
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-8-8
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-13-13
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-10-10
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-5-5
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-1-1
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้อยกว่า 2 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 2 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 3 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 4 ปี5--5
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 5 ปี27--27
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 6 ปี137-20
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 7 ปี-20-20
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 8 ปี-20-20
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 9 ปี-27-27
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 10 ปี-23-23
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 11 ปี-17-17
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 12 ปี-21-21
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 13 ปี-7-7
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 14 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 15 ปี-1-1
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 16 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 17 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 18 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปี----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 20 ปีขึ้นไป----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด48102-150
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้อยกว่า 2 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 2 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 3 ปี6--6
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 4 ปี19--19
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 5 ปี16--16
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 6 ปี73-10
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 7 ปี-9-9
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 8 ปี-22-22
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 9 ปี-19-19
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 10 ปี-24-24
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 11 ปี-12-12
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 12 ปี-11-11
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 13 ปี-2-2
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 14 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 15 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 16 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 17 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 18 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 19 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปี----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา 20 ปีขึ้นไป----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2127-48
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี2--2
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี9--9
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี6--6
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี42-6
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-5-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-4-4
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-3-3
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-5-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-5-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-3-3
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด108265112485
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี9--9
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี23--23
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี46--46
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี3013-43
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-32-32
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-55-55
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-47-47
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-48-48
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-33-33
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-241034
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-103444
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี-23739
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี-12930
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี--22
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด67197-264
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี7--7
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี22--22
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี24--24
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี1415-29
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-32-32
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-30-30
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-25-25
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-41-41
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-24-24
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-19-19
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-9-9
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด4627644366
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี6--6
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี23--23
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี1713-30
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-49-49
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-41-41
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-37-37
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-44-44
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-38-38
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-47148
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-41317
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี-21214
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี-11718
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี--11
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2064-84
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี3--3
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี6--6
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี5--5
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี63-9
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-12-12
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-12-12
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-4-4
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-10-10
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-14-14
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-4-4
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-3-3
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี-2-2
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1865-83
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี1--1
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี6--6
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี4--4
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี74-11
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-10-10
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-15-15
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-7-7
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-13-13
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-8-8
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-8-8
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี1--1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี5--5
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี12--12
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี71-8
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-3-3
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-16-16
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-6-6
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-9-9
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-7-7
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-9-9
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-1-1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี3--3
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี11--11
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี9--9
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี64-10
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-15-15
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-19-19
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-11-11
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-12-12
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-11-11
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-8-8
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2973-102
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี3--3
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี8--8
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี9--9
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี97-16
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-9-9
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-10-10
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-12-12
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-12-12
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-15-15
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-8-8
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี1--1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี3--3
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี4--4
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี71-8
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-11-11
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-3-3
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-6-6
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-6-6
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-5-5
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี-1-1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2145-66
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้อยกว่า 2 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 2 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 3 ปี3--3
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 4 ปี5--5
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 5 ปี10--10
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 6 ปี33-6
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 7 ปี-4-4
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 8 ปี-9-9
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 9 ปี-12-12
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 10 ปี-5-5
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 11 ปี-4-4
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 12 ปี-7-7
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 13 ปี-1-1
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 14 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 15 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 16 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 17 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 18 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 19 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปี----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 20 ปีขึ้นไป----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07