จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5521,6511692,372
เดินเท้า1482298
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4731,323701,866
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6524397405
จักรยานยืมเรียน-3-3
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28-10
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1619-35
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า-1-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1517-32
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111921
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110415
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-156
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.965-74
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า-3-3
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ242-44
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ720-27
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41-5
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41-5
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.628-34
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ627-33
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า-1-1
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.128-29
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123-24
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314825
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ313218
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--66
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน-1-1
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126173146
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า-3-3
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9424091
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3163352
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1729-46
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1516-31
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ213-15
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2251-73
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2232-54
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-19
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8311
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-628
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า-1-1
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-28-28
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-22
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1039-49
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ834-42
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.622-28
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ622-28
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.73-10
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6--6
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน-1-1
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2033-53
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า12-3
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1929-48
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า-2-2
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เดินเท้า----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จักรยานยืมเรียน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เดินเท้า----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จักรยานยืมเรียน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-15
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เดินเท้า----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-101020
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9110
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1910
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า-1-1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27-9
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.511-16
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56-11
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.418-22
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ415-19
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.622735
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ520429
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1236
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.567-72
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ566-71
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า-1-1
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213-15
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า-1-1
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1448-62
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า-1-1
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1139-50
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38-11
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.511622
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ510318
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.837-45
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า-2-2
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ726-33
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19-10
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42-6
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42-6
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215-17
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215-17
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37-10
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เดินเท้า----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36-9
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จักรยานยืมเรียน-1-1
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36-9
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เดินเท้า----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33-6
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จักรยานยืมเรียน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1853-71
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-1-1
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1549-64
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33-6
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า-1-1
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.88-16
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ88-16
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.130-31
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-13-13
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117-18
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3922-61
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-3-3
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3817-55
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1631-47
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-4-4
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1625-41
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42-6
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า2--2
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45-9
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า21-3
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.72-9
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า1--1
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62-8
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.132-33
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า-15-15
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115-16
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.146-20
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145-19
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311-14
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า-1-1
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29-11
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.236514102
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-819
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2352176
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51217
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212-14
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า-1-1
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19-10
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-111122
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เดินเท้า----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11415
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--77
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จักรยานยืมเรียน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311822
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า--11
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311216
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.425-29
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ425-29
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.714-21
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า-1-1
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79-16
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4699-145
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1980-99
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2719-46
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112-13
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3743-80
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า21-3
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3542-77
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.712-19
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า13-4
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69-15
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-336
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--33
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.75-12
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า32-5
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า-1-1
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33-6
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เดินเท้า----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32-5
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จักรยานยืมเรียน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เดินเท้า----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จักรยานยืมเรียน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24-6
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7613
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-718
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4097-137
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า22-4
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3894-132
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15701196
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1564685
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6511
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1745-62
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า-2-2
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1740-57
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-11
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45-9
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เดินเท้า----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45-9
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จักรยานยืมเรียน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07