ข้อมูลสถานศึกษา อ.มายอ 29 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
940200853001251094300125 บ้านกระเสาะ กระเสาะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 22412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200863001261094300126 บ้านลางสาด กระเสาะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 1449 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940200873001131094300113 บ้านกระหวะ กระหวะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2018 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940200883001141094300114 บ้านราวอ กระหวะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 1129 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200893001061094300106 บ้านแขนท้าว เกาะจันมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 1179 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200903001241094300124 บ้านเกาะจัน เกาะจันมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1809 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940200913001211094300121 บ้านคลองช้าง เกาะจันมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200923001151094300115 บ้านตรัง ตรังมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 11811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200933001161094300116 บ้านเขาวัง ตรังมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2629 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940200943001041094300104 บ้านดูวา ถนนมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1349 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940200953001051094300105 บ้านถนน ถนนมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1938 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940200963001171094300117 บ้านมะหุด ปะโดมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2209 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940200973001181094300118 บ้านควนหยี ปะโดมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 287 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200983001191094300119 บ้านบูดน ปะโดมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2398 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940200993001201094300120 บ้านบาโง ปานันมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201003001271094300127 บ้านปานัน ปานันมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 1259 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940201013000991094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 45017 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
940201023001081094300108 บ้านปาลัส ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 16412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201033001091094300109 บ้านด่าน ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 659 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201043001101094300110 บ้านบาละแต ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1338 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940201053001001094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน ลุโบะยิไรมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2659 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940201073001021094300102 บ้านน้ำใส ลุโบะยิไรมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 57917 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
940201083001071094300107 บ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไรมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1099 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201093001031094300103 บ้านบูเกะกุง ลุโบะยิไรมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 1398 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
940201103001111094300111 บ้านสะกำ สะกำมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 29810 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940201113001121094300112 บ้านกูบังบาเดาะ สะกำมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 2189 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
940201123001221094300122 บ้านกูวิง สาคอใต้มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201133001231094300123 บ้านสมาหอ สาคอใต้มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 1009 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201143001281094300128 บ้านบาตะกูโบ สาคอบนมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 2009 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ