โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 164531177
อนุบาล 210011121114
อนุบาล 312212024214
ระดับปฐมวัย28628457035
ประถมศึกษาปีที่ 114814729513
ประถมศึกษาปีที่ 216514731215
ประถมศึกษาปีที่ 315015130115
ประถมศึกษาปีที่ 417817935715
ประถมศึกษาปีที่ 514614529113
ประถมศึกษาปีที่ 617317835116
ระดับประถมศึกษา9609471,90787
มัธยมศึกษาปีที่ 113111624714
มัธยมศึกษาปีที่ 211412323714
มัธยมศึกษาปีที่ 3929118313
มัธยมศีกษาตอนต้น33733066741
รวมทั้งสิ้น1,5831,5613,144163


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 131315121351101101811019152691111512539812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา ทรายขาวโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ --201131332141181171221191191109617111114142318411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ --1611913522412312611811411711226421442281114427112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง นาเกตุโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 211151261623251321181261321482181781718123326613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200853001251094300125 บ้านกระเสาะ กระเสาะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง 181161151493111211151291191271122616124113153322412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200923001151094300115 บ้านตรัง ตรังมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา --61711322211012011418171816811016124311811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201023001081094300108 บ้านปาลัส ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 611011413031611112112411211711016171818133316412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง 181201261643381241301411381492220729125118172335613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
940201483001641094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม เมาะมาวียะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง --916115218115113110116120192615116111142314911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 19127120166334135127132137129119469116113138329812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940201563001431094300143 บ้านศาลาสอง สะดาวายะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า --1611212829111111128111122192615116114145316511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 22137249210853815024525423913912659442381301112448518ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน --1613014624115224825123614822761018111115144336615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07